3 kV (3000 volt) installaties.

3 kV is een begrip, vooral in de wereld van energievoorziening, het is een van de disciplines van het vakgebied energievoorziening van Prorail.

Allereerst uiteraard een stukje geschiedenis:

In de begintijd van de spoorwegen hadden we ten behoeve van de seinen, overwegen en wissels geen spanning nodig alles gebeurde mechanisch

     

Maar techniek schrijdt voort en zo kwamen de eerste seinen, overwegen en wissels welke elektrisch bedient werden.

 

Door de hulp van de Amerikanen na de oorlog (marshall plan) hadden we voor de werking van de meeste seinwezen apparatuur 110 volt wisselspanning nodig.

Er is nog een tijd geweest dat we hiervoor de zgn. lokale voedingen hadden dwz. we kregen van het energie bedrijf 220 volt aangeleverd en hier werd ter plaatse 110 volt van gemaakt.

Al snel werd duidelijk dat we dan te afhankelijk waren en dus werd besloten om een eigen net aan te leggen, er werd gekozen om een net aan te leggen met een voedingsspanning van 3000 volt.

En daar waar we 110 volt nodig hadden werd een HS (hoogspanning) kast geplaatst met een magnefixrek met de afgaande kabel naar een transformator 3000 volt - 110 volt

Dit was nodig om het spanningsverlies beperkt te houden.

Er is toen  gekozen voor 100 % zekerheid, elke voedingslijn kon vanaf  2 kanten gevoed worden, de apparatuur die hiervoor zorgde waren de A en B kasten.

Door de koppeling van het hoogspanningsnet was het ook mogelijk om de kasten tegelijk te laten voeden er was immers fase gelijkheid, en in geval van een kabelstoring kon de defecte kabel afgeschakeld

worden. En was er geen storing meer voor het treinverkeer.

Met de start van de ATB ontstond er een probleem de 50 Hz van de 3 kV installatie stoorde de ATB en er werd gekozen voor een andere frequentie van de 3 kV spanning.

Dit werd 75 Hz, deze frequentie moest zelf gemaakt worden en dit gebeurde met roterende omvormers.

 

Ook nu werd gekozen voor een baanvak van 2 zijde te voeden echter was er geen fase gelijkheid meer dus konden de omvormers niet tegen elkaar ingezet worden.

En kregen we normale en reserve omvormers waar bij normaal de normale omvormer voeden en bij een storing automatisch de reserve omvormer in kwam.

In geval van een kabelstoring hield dit in dat beide omvormers uitgeschakeld waren en eerst de defecte kabel uitgeschakeld moest worden, en ook dan was de storing niet verholpen omdat de seinwezen

installatie dan door twee niet in fase zijnde 110 volt gevoed werd.

In deze tijd ontstond hierdoor het 2 kabelsysteem waardoor de beschikbaarheid omhoog ging, 2 kabelsystemen werden aangelegd op grote emplacementen en ingeval van een storing werd er over

geschakeld op de andere kabel en was er geen hieronder meer voor het treinverkeer.

  

Om ook op alle andere baanvakken de beschikbaarheid te vergroten maakt men sinds enige jaren gebruik van statische omvormers waar bij de fase gelijkheid automatisch bijgeregeld word.

Zodat de omvormers weer fasegelijkheid hebben waardoor en vanaf 2 kanten gelijktijdig gevoed wordt en dus bij kabelstoring na afschakeling van de defecte kabel weer ongehinderd treinverkeer

mogelijk is.

     

De nieuwste ontwikkelingen zijn, nieuwe omschakelinrichtingen in de 2 kabelsystemen welke schijnbaar niet door nul heen gaan bij een omschakeling, zodat bij een storing in het 2 kabelsysteem er helemaal

geen hinder is voor het treinverkeer. De communicatie tussen de kasten vind plaats door middel van glasvezel. En de tijd van omschakeling is zo kort dat de seinwezen apparatuur hier geen last van heeft.

Inmiddels is besloten om met dit systeem het zgn, OVAN niet verder te gaan

   

Ook de volgende ontwikkeling dient zich aan, het in de magnefix opnemen van mini vacuum schakelaars welke op afstand gestuurd worden en dus op afstand de defecte kabel kunnen afschakelen

ook dit draagt bij aan de nog hogere beschikbaarheid, met dit systeem is een test geweest op het baanvak Gouda - Alphen a/d rijn welke met tevredenheid is afgerond maar dit systeem zal ook niet verder worden toegepast.

Maar de ontwikkelingen staan niet stil het zgn RSI systeem heeft een upgrade gehad en gaat nu waarschijnlijk RSI + heten

Nu wordt er gebruik gemaakt in dit 2 kabelsysteem van de gelijkfasigheid van de statische omvormers, waardoor er van voeding kan worden omgeschakeld zonder nuldoorgang.

Bij het RIO is een systeem opgebouwd om het eea te testen.

En het wordt in het project Utrecht vleugel voor het eerst toegepast we komen hierop terug zodra het eea is gebouwd.

 

 

 

Om terug te keren klik hier.