De meetdienst

Allereerst een stukje geschiedenis:

En dank zij Teus gaan we nog verder terug in de tijd zijn aanvulling:

Van het Spoorwegbouwbedrijf Afdeling Electriciteit, later Electrorail gevestigd aan de Daalsedijk Utrecht, was de afdeling Revisie Onder- en Schakelstations, kortweg de ROS, een onderafdeling. Een onderdeel van de ROS was de Meetdienst die zorgde voor de inbedrijfstelling van nieuwe EV-installaties, onderzoek-, onderhoud- en storingsmetingen (kabelmetingen) aan zowel EV-, SW- en Telcom installaties.

Bij een reorganisatie in het midden van de jaren 60 ontstond de Dienst van Electriciteit en Seinwezen (Es) De meetdienst van de ROS werd losgemaakt van Electrorail en ondergebracht bij de opgerichte Centrale Meetdienst (Cmg) van Es 4 de afdeling Instandhouding.

Bij de 5 onderhoudsdistricten van Es 4 kwamen Districtsmeetgroepen (Dmg) die zorgden voor het uitvoeren van onderhoud- en storingsmetingen. Medewerkers van de drie technieken EV, SW en Telcom. bemanden de Dmg.

De Centrale Meetgroep (Cmg) kreeg een meer gespecialiseerd werkpakket, zoals metingen bij invoering nieuwe systemen (silicium gelijkrichter), onderzoek voeding overweginstallaties, etc.

Begin jaren 70 ontstond door een samenvoeging van technische diensten de Dienst van Infrastructuur (Is). Voor de meetdiensten veranderde er niets, alleen de naam Es 4 wordt Is 9.

1994-1996 Ontstaan NS Infra Services. De regionale meetdiensten en het Service Centrum Elektrotechniek (SCE = Cmg) worden daarin ondergebracht.

1997-2000 NS Infra Services wordt door de NS afgestoten. De Regionale meetgroepen en het SCE worden ondergebracht bij het Centrum voor Technisch Onderzoek (CTO). Naam van het nieuwe bedrijf NS Technisch Onderzoek (NSTO).

In 2000 wordt NSTO door NS verkocht aan AEA Technology Rail bv.

Na de afsplitsing en verzelfstandiging van de Raildivisie heet AEA Technology Rail BV vanaf oktober 2006 DeltaRail.
Maar sinds 1997 waren er ook aannemers op de markt gekomen, die zich ook met metingen bezig zijn gaan houden.

Zodoende vinden we nu bij de drie grote procesaannemers, hun eigen meetdienst.

   

Omdat het toch maar een kleine wereld is houden alle meetdiensten zich tegenwoordig ook bezig met werkzaamheden buiten NS.

Wat zijn binnen NS de belangrijkste werkzaamheden voor de meetdienst:

Uiteraard de onderhoudsmetingen.

Onderzoeken naar storingen in apparatuur.

Kabelmetingen.

Opzoeken van kabelfouten

Testen van nieuwe apparatuur.

Inregelen van beveiligingen.

enz. enz,

Hieronder een bloemlezing van de werkzaamheden van de meetdienst.

   

   

   

   


 

Om terug te keren klik hier.