Onderzoek naar ontwikkeling van het spooronderhoud
19 mrt. 2015 / Nieuwsbericht van de site van Prorail


In Nederland ligt ruim 7.000 km spoor. Dit spoor moet betrouwbaar en in goede conditie blijven voor reizigers en vervoerders. Goed onderhoud is daarbij van groot belang. Het spooronderhoud in Nederland werd traditioneel uitgevoerd door 4 erkende spooraannemers met vaste onderhoudsgebieden. Dat gaat veranderen. Waar (input gestuurde) contracten aan aannemers eerst onderhands werden gegund, worden de nieuwe (output gestuurde) contracten voor onderhoudsgebieden openbaar aanbesteed. Ook wel Prestatie Gericht Onderhoud (PGO) contracten genoemd. Doel hiervan is de kwaliteit van het spooronderhoud te verhogen. Afgelopen zomer zijn vier onderhoudsgebieden in een pilot aanbesteed. Over de manier waarop deze aanbesteding is gelopen, loopt nu een onderzoek.
Pilot

Alle vier de aannemers die partij zijn in de Nederlandse spooronderhoudsmarkt hebben via een aanbesteding een onderhoudsgebied voor tien jaar gegund gekregen. Het doel van deze gunning is om te leren hoe de nieuwe vorm van aansturen (middels PGO) in een zo realistisch mogelijke situatie verloopt. Deze leerpunten worden meegenomen in de aanbesteding/contractering van de overige 16 onderhoudsgebieden.

Ingrijpend proces

De transitie van onderhands gunnen naar openbaar aanbesteden is voor alle betrokken partijen een ingrijpend proces. Er is sprake van een zeer specialistische markt met 1 opdrachtgever en slechts 4 erkende spooraannemers, dat vraagt kortom om grote zorgvuldigheid. We kunnen niet in een klap van onderhands gunnen naar openbaar aanbesteden gaan uit oogpunt van bedrijfzekerheid en continu´teit. We doen dat stap voor stap.

Onderzoek

Daarom ook belangrijk dat dit goed wordt gemonitord en gevolgd. In het verlengde hiervan voert PwC in opdracht van de raad van commissarissen van ProRail een onderzoek uit naar de aanbesteding van 4 onderhoudsgebieden. Dat onderzoek gaat over de manier waarop het aanbestedingsproces van 4 (pilot) gebieden gelopen is. Er wordt momenteel door PwC onderzocht of de pilot goed tot stand is gekomen en of de pilot qua wet- en regelgeving (mededinging) goed in elkaar zit. Mede aanleiding om dit onderzoek te laten uitvoeren, zijn kritische kanttekeningen die binnen ProRail zijn geuit over de aanbesteding van de pilot. Kanttekeningen over de manier waarop het aanbestedingsproces gelopen is.

Het onderzoek is nog gaande en naar verwachting binnen enkele weken afgerond.

 

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier       

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.