Werk aan het spoor veiliger geworden

Werk aan het spoor veiliger geworden

Donderdag 18 september 2008

(Novum) - De veiligheid van mensen die aan het spoor werken is verbeterd. Vooral de kans aangereden te worden door een trein is verminderd. In 2002 werd nog veertig procent van de werkzaamheden stilgelegd omdat de situatie erg gevaarlijk was. Tussen oktober en mei was dat percentage gedaald tot minder dan vijf procent. Dat hebben de Arbeidsinspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat geconstateerd.

Volgens de inspecteurs is het beroep van baanwerker een van de gevaarlijkste van Nederland. De kans op een dodelijk ongeval is drie keer zo groot als in de bouw. Vooral als gewerkt wordt terwijl treinen blijven rijden, kunnen dodelijke ongevallen gebeuren. ProRail laat daarom nu vaker 's nachts werken als er geen of minder treinen rijden. De inspecteurs stellen dat dit helpt, maar dat sommige aannemers hun personeel meer dan het maximum toegestane aantal van 140 nachtdiensten per jaar inroosteren of hun onvoldoende rust gunnen. De Arbeidsinspectie zegt daartegen te zijn opgetreden.

Het werk zou nog veiliger kunnen als spoorlijnen anders worden ontworpen, bijvoorbeeld door hekken tussen sporen te zetten, denken de inspecteurs. Ook zouden seinkasten op veilige afstand van het spoor kunnen worden gezet. Eerder dit jaar werd bekend dat vorig jaar één baanwerker zwaargewond raakte bij een botsing en één lichtgewond. Voor het eerst sinds jaren viel er geen dode.

Hoewel de veiligheid is verbeterd, is het slecht gesteld met de arbeidsomstandigheden, stellen de inspecties. Zo tillen baanwerkers te zwaar en werken ze zonder adembescherming als ze zagen. Bij het zagen van tegels, banden of ballast komt kankerverwekkende kwartsstof vrij.

FNV Bouw zegt bezorgd te zijn over de verschuiving van het werk van de dag naar de nacht. Volgens de bond vindt tachtig procent van de werkzaamheden 's nachts plaats. "Dit is ongezond, onveilig, funest voor je sociale leven en het maakt de sector onaantrekkelijk voor nieuwe werknemers." FNV stelt dat overdag ook veel werk kan worden uitgevoerd, wat bovendien goedkoper is voor de opdrachtgever.

De inspecteurs voerden 270 inspecties uit op plaatsen waar aan het spoor werd gewerkt.

Zo werd het bericht verspreid door Novum.

De reactie van FNV leest u hieronder.

PERSBERICHT 18-09-2008

FNV Bouw: herhaald pleidooi tegen onnodig nachtwerk op het spoor               

 
Ondanks het positieve bericht van de Arbeidsinspectie dat de veiligheid van spoorwegwerkers verbeterd is, maakt FNV Bouw zich ongerust over de genoemde verschuiving van werk naar de nacht en het weekend. “80 Procent van de spoorwegwerkzaamheden vinden ’s nachts en in het weekend plaats. Dit is ongezond, onveilig, funest voor je sociale leven en het maakt de sector onaantrekkelijk voor nieuwe werknemers. Veel nachtwerk is onnodig en kan overdag uitgevoerd worden. Dit is beter voor de werknemer, maar ook voor de portemonnee van de opdrachtgever.” Dat zegt FNV sectorbestuurder Hans Crombeen in een eerste reactie. FNV Bouw is in gesprek met ProRail, Rijkswaterstaat en werkgevers om onnodig nachtwerk terug te dringen. Zowel bonden als werkgevers zijn van mening dat nacht- en weekendwerk voor een groot deel terug moet schuiven naar overdag.

 
FNV Bouw reageert verheugd op de conclusie van de Arbeidsinspectie dat de veiligheid van spoorbaanwerkers verbeterd is. Wel is de bond van mening dat het nog veel beter kan en moet. Tijdens het inspectieproject was er in een op de vier gevallen sprake van een onveilige situatie.
ProRail en werkgevers hebben al eerder afspraken gemaakt om werken aan het spoor veiliger te maken. Helaas concludeert de AI dat onveiligheid vooral voort komt uit onvoldoende naleving van gemaakte afspraken en ontvangen instructies. FNV Bouw pleit voor betere voorlichting over de risico’s en strengere naleving op de bouwplaats.

 
Arbocatalogus
De Arbeidsinspectie controleerde tussen oktober 2007 en mei 2008 op onveilige en ongezonde werkomstandigheden. FNV Bouw is blij dat het aanrijdgevaar van werknemers nu hoog op de agenda staat. Wel blijft de bond pleiten voor een arbocatalogus die werkgevers en werknemers oplossingen biedt om de situatie nog veiliger te maken. Dat geldt ook voor zwaar lichamelijk werk als tillen en slepen en de blootstelling van werknemers aan ongezonde stoffen als kwarts. Crombeen: “FNV Bouw blijft er op hameren: onveilige en ongezonde werkomstandigheden zijn niet alleen slecht voor de werknemer, maar ook de veiligheid van treinreizigers komt daarmee in het geding. Aanrijdingen met personen zijn zeer ernstig en lopen vaak slecht af. Ook de reizigers zouden hier weer wat meer begrip voor kunnen opbrengen.”

 
        Dit persbericht is vandaag uitgebracht door FNV Bouw & Infra

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.