CAO met een looptijd van een jaar een feit

                     

 

 

Werkgevers en vakbonden hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO Railinfrastructuur 2010-2011 en uitgangspunten voor lange termijn afspraken

Werkgevers en vakbonden hebben op 17 augustus een principeakkoord bereikt voor een CAO op de korte termijn en basis voor de afspraken op langere termijn.

1.     Lange termijn (CAO 2011-2015):

In de aanloop naar een nieuwe CAO in 2011 is afgesproken om een paritaire werkgroep in te stellen die voorstellen gaat onderzoeken en formuleren voor een nieuwe, vereenvoudigde CAO Railinfrastructuur per periode 5-2011. Deze nieuwe CAO moet de basis vormen voor   toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden voor de gehele railinfrasector. Hiertoe is een gezamenlijke startnotitie opgesteld, waarin de uitgangspunten voor de vernieuwing in de CAO vanaf 2011 reeds benoemd zijn. De veranderingen in de railinfrasector hebben hiertoe aanleiding gegeven. 

2.     Korte termijn (CAO 2010-2011):

·         Looptijd:

De looptijd van deze nieuwe CAO is 1 jaar en betreft de periode 5-2010 tot en met periode 4-2011.

·         Salaris:

Werknemers ontvangen per periode 7-2010 een structurele salarisverhoging van 1% en per periode 4-2011 een structurele salarisverhoging van 0,25%.

·         Werkgelegenheid:

CAO-partijen laten een onafhankelijk, extern onderzoek uitvoeren naar de werkgelegenheid binnen de totale railinfrasector. Voor boventallige medewerkers zullen separate afspraken gemaakt worden tussen het betreffende bedrijf en de vakbonden.

Ook zijn er werkgelegenheidsafspraken gemaakt in het geval een onderhoudscontract overgaat naar een andere aannemer. Indien er ten gevolge van overgang van een onderhoudscontract bij de nieuwe aannemer vacatures ontstaan, heeft deze aannemer de plicht eventuele boventallige werknemers van de oude aannemer een functie aan te bieden indien de werknemer voldoet aan de functie-eisen.

En als laatste is afgesproken dat het maximale percentage aan inhuur 25% per jaar mag bedragen, om zo zoveel mogelijk structurele werkgelegenheid te behouden voor de Railinfra.

 Partijen zijn tevreden met het bereikte resultaat, dat tot stand gekomen is na constructief overleg.

      Bouwend Nederland: Charles Verheyen (secretaris vakgroep Railinfra) 06-12932597

FNV Bondgenoten: Egon Groen (bestuurder) 06-10677897

FNV Bouw:Hans Crombeen (bestuurder) 06-20853387

CNV Vakmensen: Tjitze van Rijssel (bestuurder) 06-51203083

Het Zwarte Corps : René van der Steen (bestuurder) 06-55821883

 Klik hier voor het volledige principe accoord (word document)

Klik hier voor de Startnotitie CAO RIS 2015 (word document)

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier       

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.