Life saver game

Deze game is ontwikkelt met als doel om op een positieve en eigentijdse manier houding en gedrag te stimuleren en inzicht te geven in de keten als het gaat om beïnvloeding op het voorkomen van een potentieel ongeval. Om dit te doen is in de game gebruik gemaakt van ongevallen die echt hebben plaatsgevonden en de keuzes die daarbij gemaakt hadden kunnen worden. De ongevallen zijn gebruikt als inspiratie voor het maken van gedramatiseerde scenario’s die gespeeld kunnen worden. Door het uitdelen van zogenaamde ‘Life savers’ in de keten kan het verloop van een scenario beïnvloed worden.
Om de spelers te stimuleren nog beter over veiligheid na te denken, kunnen met het optimaal inzetten van ‘Life savers’ punten gescoord worden. Online is zichtbaar hoe goed de speler is ten opzichte van zijn medespelers.

 

 

Het spel is op 16 december 2014 gestart door de president directeur van ProRail Patrick Buck. Door middel van een cascadering vanaf de top van het bedrijf is het de bedoeling iedereen aan het spelen te krijgen. Hierbij gaat het niet alleen maar om het spelen van de game. In de game worden dilemma’s voorgelegd op basis waarvan keuzes kunnen worden gemaakt. Deze dilemma’s zijn input voor het gesprek wat gevoerd kan worden binnen de afdeling, het expertiseteam of samen met branchegenoten. Het accent hierbij ligt op het positief discussiëren over veiligheid en de bereidheid je open en transparant op te stellen.

Maak kennis met de life savers game!   klik hier

          

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier       

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.