KEYRAIL wordt opgeheven.

 

 

Op de site van Spoorpro is onderstaande bericht te lezen

Keyrail, de exploitant van de Betuweroute, wordt opgeheven.

Spoorbeheerder ProRail neemt het beheer van de goederenspoorlijn tussen de Rotterdamse haven en Zevenaar op 1 januari 2015 over. ProRail heeft op dit moment al vijftig procent van de aandelen van Keyrail. Het Havenbedrijf Rotterdam bezit 35 procent en het Havenbedrijf Amsterdam heeft een belang van 15 procent. De zestig medewerkers van Keyrail gaan vanaf volgend jaar bij ProRail werken.

KNV Spoorgoederenvervoer is tevreden over het besluit van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de drie eigenaren van Keyrail. “Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de wens van spoorgoederenvervoerders om al het infrastructuurbeheer voor Nederland in één organisatie onder te brengen. Met deze invulling kan een evenwichtige capaciteitstoedeling aan reizigers en goederentreinen en efficiënte benutting van de spoorcapaciteit worden geborgd. Dat is op zich een grote uitdaging, want het Nederlandse spoornetwerk wordt buitengewoon intensief bereden.”

KNV pleit er al jaren voor dat de infrastructuurbeheerder klantgerichter moet werken. De werkgeversvereniging zegt er het ‘volste vertrouwen’ in te hebben dat ProRail dat gaat doen. De organisatie wijst nogmaals op het belang van het aanstellen van een directeur spoorgoederenvervoer in de directieraad van ProRail.

Eén loket

Ook DB Schenker Rail, de grootste vervoerder op de Betuweroute, is blij met de beslissing om het spoorgoederenvervoer bij ProRail onder te brengen. Woordvoerder Jelle Rebbers: “Wij van DB Schenker vonden de basisgedachte van Keyrail goed, om een sterke organisatie te hebben voor het spoorgoederenvervoer. Maar wij stellen tegelijkertijd dat dit de afgelopen jaren niet goed is gegaan. We kampten met dubbele administratieve lasten en werden van het kastje naar de muur gestuurd.”

“Wij hebben daarom steeds gezegd: wij wilen één loket voor het spoorgoederenvervoer. We begrijpen ook dat het ministerie en de aandeelhouders hebben gekozen om dit bij ProRail te beleggen. Wij wille daar met een open visie naar kijken. En nu is het aan ProRail om te laten zien dat ze deze rol van regisseur van het spoorgoederenvervoer kan waarmaken. We hebben daar het volste vertrouwen in”, aldus Rebbers.

Verdeling spoorcapaciteit


De Autoriteit Consument en Markt (ACM) publiceerde vrijdag een onderzoek waaruit blijkt dat goederenvervoerders vinden dat ze achtergesteld worden op het spoor. Ze vinden dat ProRail bij het verdelen van de spoorcapaciteit het personenvervoer voortrekt. Ook als ProRail onderhoud aan het spoor uitvoert, zou het goederenvervoer meestal de dupe zijn. Het onderhoud gebeurt namelijk vooral ’s nachts en juist dan rijden goederentreinen. Daardoor moeten deze treinen omrijden, komen ze te laat en maken goederenvervoerders meer kosten.

De Betuweroute met een lengte van 160 kilometer werd in juni 2007 geopend. De route bestaat uit de havenspoorlijn tot aan het spooremplacement Kijfhoek en de verbinding langs snelweg A15 die in elkaar overgaan. De haven van Amsterdam is aangesloten op de Betuweroute via een verbindingsboog bij Geldermalsen. De Betuweroute is eerste spoorlijn in Nederland met een voltage van 25kV. Het is uitgerust met het moderne, Europese spoorsysteem ERTMS.

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier       

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.