IVW draagt beheer veiligheidstaken over

Per 1 april 2010 draagt IVW het beheer veiligheidstaken over aan de Stichting railAlert.


Reden: de functies Leider Werkplekbeveiliging en Veiligheidsman zijn bij Koninklijk Besluit van 19 augustus 2009
uit het besluit spoorwegpersoneel geschrapt.
De eisen waaraan LWB en VHM moeten voldoen blijven vooralsnog conform de eisen zoals die in het Besluit
Spoorwegpersoneel waren opgenomen.

Het betreft eisen t.a.v. de medische- en psychologische geschiktheid,
eisen t.a.v algemene kennis en bekwaamheid. Ook keuringen en beoordelingen blijven op dezelfde wijze
gehandhaafd en worden door dezelfde certificerende- en keuringsinstellingen uitgevoerd.


Het toezicht op deze instellingen valt vanaf 1 april 2010 onder verantwoordelijkheid van railAlert. Lees hier de volledige tekst

 

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier       

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.