16 april 2009

Persbericht: Werkgevers maken zich zorgen over marktvolume in de spoorbranche stelt de Vakgroep Railinfra (VRI) van Bouwend Nederland. De inspanningen van ProRail en minister Eurlings om te investeren in het spoor zijn uitermate welkom. Desondanks is er nog steeds reden tot zorg over de hoeveelheid werk in de spoorbranche.  Dit stelt de Vakgroep Railinfra (VRI) van Bouwend Nederland in reactie op de aankondiging van Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en ProRail om de komende jaren extra te investeren in snel te realiseren projecten in het spoor en in het naar voren halen van onderhoud aan het spoor.

De aangekondigde versnellingswerken zijn welkom, maar zijn onvoldoende om de problematiek op te lossen. Wat absoluut noodzakelijk is, is dat het voor 2009 begrote basisbudget wordt besteed. Gebeurt dat niet, dan zal de spoorbranche in Nederland inkrimpen en zullen de spoorbedrijven zich genoodzaakt zien maatregelen te treffen. Als gevolg daarvan zullen gespecialiseerde vakmensen de branche moeten verlaten. Met de spoorambities van de minister in het vooruitzicht zullen deze vakmensen juist de komende jaren nodig zijn om het werk te kunnen uitvoeren en te zorgen dat de trein op tijd rijdt.

De spooraannemers roepen op om als integrale spoorbranche samen met beheerder ProRail er actief voor te zorgen dat er voldoende projecten zijn die in 2010 en 2011 in dekking van de capaciteit voorzien. Die capaciteit is immers vanaf 2012 weer hard nodig om de dan geplande verdere uitbreiding van het spoorwegnetwerk te kunnen uitvoeren

"Bron: AllePersberichten.nl".

In de Cobouw is onderstaand bericht te lezen:

Wrange saneringen spoorbouw

 
17-04-2009 00:00 | 

UTRECHT - Het pakket van 140 miljoen voor het spoor is volstrekt onvoldoende om ernstige verzwakking van de railsector te voorkomen. De Vakgroep Railinfra (VRI) van Bouwend Nederland vreest het verdwijnen van enkele honderden gespecialiseerde vakmensen.

"We zijn blij met de steun van Eurlings en ProRail. De minister en de spoorbeheerder doen echt hun best het spoor vitaal te houden. Maar met die 140 miljoen, ook bedoeld voor fietsenstallingen en roltrappen, komen we er niet", zegt Diederik Schonebaum van VRI. Op basis van de huidige plannen raamt de voorzitter van Railinfra de markt voor de spooraannemers op 265 miljoen euro. Op papier echter is 360 miljoen euro beschikbaar. Het gat tussen wens en werkelijkheid vertaalt zich volgens Schonebaum in een onderbezetting van zowel mensen als machines. "VolkerRail heeft aangekondigd tweehonderd arbeidsplaatsen te schrappen. BAM en Strukton verkeren in een soortgelijke situatie en bereiden maatregelen voor. Je praat al snel over een verlies van nog eens 100 tot 200 banen." Schonebaum benadrukt dat de mensen die dit jaar de branche noodgedwongen moeten verlaten, over enkele jaren weer hard nodig zijn. Straks snel mensen van de straat plukken is onmogelijk. "De sector kent strenge regelgeving en hoge veiligheidsnormen. Het opleidingstraject voor nieuwe mensen vergt drie tot vijf jaar. Voor grote spoormachines moeten we rekening houden met een levertijd van twee drie jaar."

Opkrikken

Directeur Sebald van Rooyen van BAM Rail roept ProRail op zijn spoorinvesteringen zo snel mogelijk op te krikken tot een niveau van 360 tot 380 miljoen euro. "Onze orderportefeuille ligt ruim 30 procent onder het niveau van vorig jaar. Dat heeft natuurlijk grote gevolgen voor ons bedrijf. Dit jaar zijn ongetwijfeld aanpassingen nodig. Gezien de lange aanlooptijd van projecten is mijn hoop vooral gericht op volgend jaar. De aard van de maatregelen welke we moeten treffen, zal afhankelijk zijn van het perspectief voor 2010."  

 

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.