Werk voor de draagconstructie monteurs???????

Evelop en ProRail tekenen overeenkomst Railwind® 

Projectontwikkelaar in windenergie Evelop – onderdeel van Eneco - en ProRail hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van Railwind, een uniek concept van windturbines boven spoorlijnen. Een eerste pilot is voorzien in het Sloegebied bij Vlissingen. Dit project is uniek in de wereld en sluit naadloos aan bij de strategie van Minister Cramer om windparken aan te leggen rondom bestaande infrastructuur.

 

 
Deze samenwerkingsovereenkomst is een eerste stap in het verwezenlijken van een innovatief concept, waarbij windturbines boven het spoor worden geplaatst op een speciaal voor dit project ontworpen mast. Op deze wijze wordt meervoudig ruimtegebruik mogelijk. Lokale overheden zijn enthousiast over het pilot-project in de Sloehaven.

Pieter Tavenier, Managing Director van Evelop: “We zijn trots om aan de wieg te staan van dit bijzondere concept en zijn er van overtuigd dat met dit soort innovatieve projecten veel extra locaties voor windenergie kunnen worden ontwikkeld”.
Kees-Jan Dosker, directeur Spoorontwikkeling van ProRail: “Wij zijn enthousiast over dit idee en zien dit project als een belangrijke kans om bij te dragen aan een nog duurzamer spoorsector.  We zullen tijdens de pilot met name goed gaan kijken naar aspecten als veiligheid en beschikbaarheid van het spoor.”

Naar verwachting wordt in 2011 gestart met de bouw van het pilot-project en zal het de eerste elektriciteit leveren in 2012. In overleg met Gemeenten, Provincie en andere belanghebbenden, wordt nog onderzocht hoeveel Railwind turbines geplaatst kunnen worden. Naast de ruimtelijke argumenten wordt de veiligheid uitvoerig onderzocht, waarbij Kema de projectorganisatie adviseert.

De ontwikkeling, bouw en exploitatie van het eerste Railwind® project zal zorgvuldig worden geëvalueerd. Mede op basis daarvan zal worden vastgesteld welke tracés verder voor dit duurzame concept in aanmerking komen.

Het pilot-project is in procedure voor innovatiesubsidie van Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid.

Dus aannemers even een telefoontje dit is werk !!!!!                                                                                                                   

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.