UTRECHT - NS en Prorail gaan op een aantal onderdelen veel nauwer samenwerken dan nu het geval is.

De ondernemingen willen sommige bedrijfsonderdelen zelfs weer fysiek bij elkaar voegen. De bedrijven vinden dat de gedwongen splitsing in 2001 op sommige operationele terreinen te ver is doorgevoerd.

'Die splitsing was rigoureus. Nu het steeds drukker wordt op het spoor en storingen een steeds grotere inktvlekwerking hebben, zoeken wij naar samenwerkingsvormen waarbij, met respect voor ieders verantwoordelijkheid, de reizigers in dit soort situaties beter worden bediend', zegt Pieter Kraaijeveld, directeur capaciteitsmanagement bij Prorail.

'We willen weer dichter bij elkaar zitten. Het werkt vaak toch beter als je elkaar in de ogen kunt kijken', aldus Kraaijeveld.

Ook de NS juicht dit toe, zegt Ingrid Thijssen, directeur vervoer bij de NS. 'De afgelopen jaren hebben de beide partijen zich sterk geprofileerd als geheel zelfstandige ondernemingen. Terwijl er de facto duidelijk sprake is van een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid: het bestieren van een van de drukst bereden spoornetwerken van de wereld.'

Bij de splitsing van de NS is bepaald dat het beheer van het spoor volledig los moet staan van het feitelijke treinvervoer. De NS moet sindsdien zorgen voor treinmaterieel, machinisten en conducteurs, Prorail voor het beheer en onderhoud van het spoor en voor de verdeling van de capaciteit en de verkeersleiding. Prorail is in 2001 van start gegaan.

NS en Prorail willen weer samen in één gebouw de dagelijkse verkeersleiding op zich nemen. Nu voert Prorail deze taak uit, de NS is hier alleen op afstand bij betrokken. De verkeersleiding draagt zorg voor de dagelijkse verdeling van de capaciteit op het spoor. Met ruim een miljoen reizigers per dag is de NS veruit de grootste gebruiker van het Nederlandser spoor.

'Het is toch beter dit net als voor de splitsing weer in een hand te hebben. Dan kun je bij storingen of calamiteiten op het spoor veel sneller schakelen. Nu moeten we elkaar opbellen, dat werkt niet altijd even praktisch. Op het volle Nederlandse spoornet kan iedere minuut tijdwinst veel ellende besparen', zegt Kraaijeveld. Ook andere vervoersbedrijven mogen aanschuiven. 'Maar ik kan me voorstellen dat een een kleine, regionale vervoerder die geen last heeft van een probleem in bijvoorbeeld de Randstad, het niet nodig vindt om een fulltime plek in te nemen', aldus Kraaijeveld.

Ook op andere terreinen wordt de samenwerking geïntensiveerd. Zoals bij omroepberichten en de dienstregeling voor 2010.

 

Ons commentaar:

En toch valt het ons op enige maanden geleden pakt prorail zelf weer werk op, nu gaan we weer samenwerken met NS. Als ze nu ook zelf weer de storing gaan oplossen scheelt dat ook weer telefoontjes, en dus tijd en geld, want dan is het belang van treinen rijden weer boven het belang van geld verdienen gesteld.

Dus binnenkort waarschijnlijk weer eigen personeel om de storingen snel en adequaat op te lossen, ben je tenslotte niet afhankelijk van een aannemer die alleen maar geld wil verdienen, en wat moeten die mensen dan doen als er geen storingen zijn, ach dan laten we ze wat onderhoud doen hoeven we dat ook niet uit te besteden.

Hadden we dat 11 jaar geleden ook al niet, ja maar tijden veranderen en inzichten ook !!!!!!!!!
 

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.