Veiligheidsbericht van Network rail in Engeland.

 

 

Van onze collega's uit Engeland (thanks Mick) onderstaan bericht aangaande de tensorex veer afspanners.

We hebben getracht het bericht te vertalen maar voor de volledigheid ook het Engelse bericht.

 

 

Tensorex en Tensorex C + afspanningen worden gebruikt om mechanische spanning in de bovenleiding rijdraad en of draagkabel te handhaven.

Er zijn drie afzonderlijke incidenten met betrekking tot werkmethoden met deze Tensorex afspanningen geweest.

Tijdens duurzaamheid testen van een Tensorex C + was er een katastrofisch falen van één van de terminal vorken.
Tijdens de installatie van het apparaat is de monteur het aanpassen van de terminal vork terwijl de trek op het apparaat zat.
De eerste bevindingen suggereren dat dit proces een latent gebrek is geïntroduceerd in een van de terminal vorken dat is
een factor van het falen van de terminal fork.


Eerder dit jaar is een 1.5T pull-lift gebruikt om een isolatie in de bovenleiding te monteren.
De pull-lift gleed waardoor een release in de spanning van de bovenleiding, terwijl de pull-lift slipte
tot de mechanische aanslag. De draad werd gespannen met behulp van een Tensorex C + spaninrichting.

In het derde incident werd een 1.5T pull-lift gebruikt om rijdraad in te korte waar een Tensorex als afspanning was.
De pull-lift gleed waardoor een release in de spanning van de Tensorex unit.
De pull-lift slipte tot de mechanische aanslag. De mpnteur in de werkbak raakte gewond aan zijn vingers tijdens
het incident.

Hoewel de primaire oorzaak van deze incidenten was een pull-lift falen, zijn er onderzoeken aan de gang en er
zijn zorgen over de geschiktheid van een 1.5T pull-lift met Tensorex apparaten.
Voorafgaand aan de re-issue van de bovenleiding onderhoudswerkzaamheden instructies de volgende acties nodig
zijn bij het werken met Tensorex en Tensorex C + apparaten:

Tensorex C + ONLY - pas de instelling niet aan terwijl de Tensorex C + is onder mechanische spanning staat.
Alle Tensorex apparaten - Bij het optuigen elke Tensorex of Tensorex C + apparaten en de bijbehorende draad lopen,
moet u een pull-lift te gebruiken met een capaciteit van minimaal 3 ton.

 

De originele tekst.

Installation of Tensorex tensioning devices

Issued to:
All Network Rail line managers, safety professionals and RISQS registered contractors

Ref:
NRA 15/11

Date of issue:
22/12/2015

Location:
Various locations
Overview

Tensorex and Tensorex C+ tensioning devices are used to maintain mechanical tension in the overhead line conductors.

There have been three separate incidents relating to working practices with these Tensorex tensioning devices.

During endurance testing of a Tensorex C+ there was a catastrophic failure of one of the terminal forks.

During the setup of the device the operator was adjusting the terminal fork nuts while under line tension.

The initial findings suggest that this process has introduced a latent defect in one of the terminal forks which is a contributory factor of the failure of the terminal fork.

Earlier this year a 1.5T pull-lift was being used to rig around insulation in the contact wire.

The pull-lift slipped causing a release in tension of the contact wire whilst the pull-lift was extended to its mechanical stop. The wire run was tensioned using a Tensorex C+ tensioning device.

In the third incident a 1.5T pull-lift was used to rig a Tensorex device to land the catenary wire.

The pull-lift slipped causing a release in tension of the Tensorex unit. The pull-lift was extended to its mechanical stop. The operator in the basket injured his fingers during the incident.

Although the primary cause of these incidents was a pull-lift failure, investigations are on-going as there are concerns about the suitability of a 1.5T pull-lift with Tensorex devices.

Immediate action required

Prior to the re-issue of the OLE Maintenance Work Instructions the following actions are required when working with Tensorex and Tensorex C+ devices:

Tensorex C+ ONLY - Do not adjust any Tensorex C+ M14 terminal forks while the Tensorex C+ is under line tension.
All Tensorex devices - When rigging any Tensorex or Tensorex C+ devices and the associated wire run, you must use a pull-lift with a capacity of a minimum of 3 tonnes. 

 

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier       

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.