Ondertekening Sociaal Convenant

 

10 juli 2009

Spooraannemer VolkerRail en moederbedrijf VolkerWessels zijn met vakbonden een Sociaal Convenant overeengekomen. In het Convenant zijn afspraken gemaakt over de personele gevolgen en de te volgen werkwijze bij de afbouw van arbeidsplaatsen als gevolg van de aanstaande reorganisatie bij VolkerRail.

 

VolkerRail ziet zich genoodzaakt door de huidige marktomstandigheden de organisatie aan te passen. Na een eerdere reorganisatie in 2008 zijn verdere aanpassingen noodzakelijk door een stagnerend werkaanbod in 2009 en 2010, onder andere vanwege een verminderd aanbod van nieuwe projecten. Daarnaast is er sprake van mechanisatie en wordt een lager werkvolume als gevolg van de aanbesteding van onderhoudscontracten zichtbaar.

 

Bij VolkerRail komen circa 200 arbeidsplaatsen te vervallen, waarbij een groot deel kan worden opgevangen door natuurlijk verloop. Huidige schatting is dat 100 medewerkers boventallig worden. Inzet van het convenant is om boventallige medewerkers zo veel als mogelijk is naar ander werk te begeleiden, binnen VolkerWessels of daarbuiten. Daarvoor zijn (om)scholingsfaciliteiten beschikbaar. Ook is een ouderenregeling opgenomen waarbij oudere medewerkers plaats kunnen maken voor jongere collega's. Wanneer er - ondanks alle inspanningen - voor het einde van 2009 geen passende functie is gevonden zal ontslag volgen. In het convenant is daartoe een afvloeiingsregeling opgenomen.

 

De vakbonden hebben aangegeven het onderhandelingsresultaat in augustus aan hun leden voor te leggen.

 

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.