Vakbonden organiseren leden bijeenkomsten

 

 

 

 

Op 2 juli jl. stond de voorgenomen reorganisatie bij VolkerRail weer op de agenda. Nu vakbonden en VolkerRail nog steeds lijnrecht tegenover elkaar stonden over de inhoud van het Sociaal Plan, besloot de OR om geen positief advies af te geven, zoals zij al eerder aan VolkerRail hadden aangekondigd.

Als VolkerRail de reorganisatie op zijn voorwaarden toch doordrukt, is een gang naar de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam onvermijdelijk om zo’n dictaat tegen te houden.

Draagvlak reorganisatie?
Op die dag waren er ook enkele belangrijke personeelsbijeenkomsten. Onder andere is daar door de directeur van Safac gemeld dat er de afgelopen week voor 1600 uur werd ingehuurd. Ook vakbonden hebben de afgelopen weken gezien hoeveel er door VolkerRail wordt ingehuurd. Het is dus de vraag of de directeur van de planningspool niet gelijk zou kunnen hebben als hij zegt dat het aantal gedwongen ontslagen niet teruggebracht zou kunnen worden tot enkele tientallen mensen of misschien nog minder! En dan hebben we nog niet eens gesproken over vermijdbare faalkosten, zoals ontbrekende WBI’s, kortsluitlansen, niet geregelde buitendienststellingen enz. Het draagvlak onder deze reorganisatie komt zo steeds meer in een ander daglicht te staan.

Alleszins redelijk aanbod?
Daarmee komt gelijk de hele budgetdiscussie in een ander licht te staan, immers: het budget wat VolkerRail wenst uit te geven hoeft dan over minder mensen verdeeld te worden.

Dan naar de inhoud van de brief die jullie kregen. Vakbonden kunnen er geen touw aan vastknopen. Op 2 juli jl. kregen niet alleen jullie een brief, ook vakbonden kregen een brief. Daarin werd letterlijk gezegd dat VolkerRail een “eindbod” had gedaan. Het verhaal wat er nu naar de medewerkers wordt gepresenteerd, herkennen vakbonden echter in het geheel niet. Wij kunnen er zo langzamerhand geen touw meer aan vastknopen wat VolkerRail nu wel wil en wat ze niet willen. Verschillende mensen van VR nemen contact met ons op en die vertellen ook nog verschillende verhalen. Wie er echt de regie heeft bij VR, is volstrekt onduidelijk. Voor de duidelijkheid lichten we hieronder nog maar weer eens toe wat vakbonden willen en wat VolkerRail (ook nu weer) aanbiedt als je er echt uitvliegt.


En nu?
VR is inmiddels alle opties aan het afsluiten en lijkt de reorganisatie eenzijdig te willen doordrukken. Niemand houdt het overzicht van wat nu wel en wat niet bespreekbaar is met de vakbonden; niemand heeft het overzicht hoeveel mensen er nu echt weg moeten; de inhuur gaat nog steeds ongebreideld voort; vermijdbare faalkosten komen nog steeds voor; er zijn veiligheidsissues geconstateerd etctera.

Vakbonden hebben zich de afgelopen periode steeds zeer verantwoord opgesteld; acties zijn nog steeds ludiek gebleven en terwijl wij meerdere malen veiligheidszaken hebben blootgelegd, krijgen wij van VR briefjes dat we bij actievoeren de veiligheid in acht dienen te nemen.

Aldus het nieuws zoals gebracht door alle vakbonden..
 

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.