11 september 2008

CNV: schrappen 80 arbeidsplaatsen VolkerRail overkill

 

De directie van VolkerRail wil 80 arbeidsplaatsen schrappen. De reden? Een dalende omzet en afnemende bedrijfswinst. CNV Railinfra zet hier vraagtekens bij.

 

In totaal moeten er 180 banen verdwijnen, maar in 100 gevallen is dit al via natuurlijk verloop opgelost. Toch vindt de bond dit aantal nog te hoog. “Het klopt, dat de concurrentie toeneemt en de omzet afneemt,” zegt bestuurder Aart van den Brink, “Het bedrijf verliest nu de slag in het gebied Gelre. “Maar een grote oorzaak van de problemen is dat ProRail veel minder opdrachten afgeeft dan voorzien. Bij ProRail vinden ze het belangrijker dat de treinen rijden, dan dat er onderhoud wordt gepleegd. Dat is al vaker gebleken. Daar hoeven deze mensen wat ons betreft niet de dupe van te worden.”

Bovendien vindt de bond, dat de spoorleggers relatief zwaar worden getroffen met 50 arbeidsplaatsen (dat is 20 tot 25 procent) minder. In de ondersteuning zijn dat er zo’n 30. In eerdere plannen waren steeds de overheadkosten een probleem, maar nu worden toch de baanwerkers aangepakt.
“De bond eist van de directie, dat het aantal van 50 baanwerkers minder wordt en dat voor iedere betrokkene ander werk wordt geregeld, zodat niemand werkloos wordt”, aldus Van den Brink.

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.