Constructieve workshop dag-/nacht-/weekendwerk

persbericht van Volker rail.

3 maart 2009

Op 9 februari 2009 hebben afgevaardigden van ProRail, VRI (de vakgroep Rail van Bouwend Nederland) en FNV Bondgenoten een eerste workshop gehouden over het vraagstuk rond de verhouding dag-/nacht-/weekendwerk.

Werkzaamheden aan het spoor vinden in toenemende mate 's nachts en in het weekeinde plaats. Vanuit de sector (opdrachtnemers en bonden) is het signaal afgegeven dat deze trend een onwenselijke situatie tot gevolg heeft. ProRail erkent het belang van deze problematiek en heeft als spoorbeheerder de taak een afweging te maken tussen verkeer (beschikbaarheid) en beheer (onderhoud/aanleg).

Oplossing van de problematiek vraagt om een gezamenlijke inzet van ProRail, vervoerders en spooraannemers. Als vertrekpunt voor een aantal mogelijke maatregelen, heeft ProRail het initiatief genomen voor de workshop op 9 februari. Tijdens deze bijeenkomst zijn zowel de omvang van het precieze probleem verkend als lopende en toekomstige oplossingen geļnventariseerd. De workshop is in constructieve sfeer verlopen. Het is goed dat de partijen gezamenlijk aan tafel zitten om de problematiek aan te pakken. 

De volgende acties zijn afgesproken:

Voor de korte termijn gaan ProRail (opdrachtgever) en de VRI (opdrachtnemers) in vijf vestigingen op zoek naar extra dagwerk, het zogenaamde ‘laaghangende fruit', op een manier vergelijkbaar met de manier waarop dit in 2008 in Amsterdam is gerealiseerd. Dit moet direct effect hebben met ingang van de nieuwe dienstregeling eind dit jaar en indien mogelijk al eerder. Voor de middellange termijn wordt verder in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn om onderhoud overdag uit te voeren. Dit in relatie tot de verwachte groei op het spoor. Er is een aantal oplossingsrichtingen geformuleerd die de partijen gaan uitwerken.

In april vindt een volgende workshop plaats.

 

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.