De paalspoorstaaf verbinding. (incl. doorslagveiligheid)

Hij is nogal in het nieuws de laatste tijd. De paalspoorstaafverbinding. De oorzaak hiervan is de sterk gestegen prijs van koper en dus verdwijnen dus met bosjes.

Maar wat we niet moeten vergeten is dat de psv onderdeel uitmaakt van de hoogspanningsinstallatie en dus het verwijderen niet zonder risico is, en dat het niet aanwezig zijn hiervan tot levensgevaarlijke situaties kan leiden.

De paalspoorstaafverbinding is de verbinding van metalen onderdelen in of in de nabijheid van de bovenleiding welke er voor zorgt dat er in geval van onvolkomenheden, er een sluiting ontstaat en dus de bovenleiding wordt uitgeschakeld.

Immers een isolator kan breken door bv blikseminslag waardoor de bovenleiding op  het portaal kan komen waardoor het complete portaal onderspanning staat.

De verbinding van de paal naar het minusbeen van de spoorstaven zorgt er dan voor dat er een goede kortsluiting ontstaat waardoor de voedende snelschakelaars uitschakelen, en er een gevaarlijke situatie wordt voorkomen.

In de meeste paalspoorstaafverbindingen is een zgn doorslagveiligheid opgenomen

 

 

 

 

 

 

 

Welke er voor zorgt dat er in een normale situatie geen elektrische verbinding is tussen minus en de metalen objecten.

Deze doorslagveiligheid heeft een doorslag spanning van ongeveer 250 volt dwz zeggen dat hij pas in geleiding komt als de spanning op de metalen objecten hoger is dag 250 volt.

Het vervangen, opnieuw monteren of herstellen van paalspoorstaaf verbindingen is niet zonder risico je zal eerst door middel van meting moeten vaststellen of het metalen object wel spanningsloos is, en dan een tijdelijke verbinding moeten aanbrengen om de definitieve paalspoorstaafverbinding te kunnen monteren.

Kortom een kabeltje om over na te denken.

Om terug te keren naar onderdeel vd maand klik hier      

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.