De bovenleidingschakelaar.

Zoals in elke elektrische installatie vinden we ook in de bovenleiding schakelaars.

De schakelaars in de bovenleiding kunnen de volgende functies hebben:

Een voedende schakelaar

Deze schakelaar zorgt ervoor dat er een verbinding gemaakt kan worden tussen een voedingskabel en de bovenleiding.

Een koppelschakelaar

Deze schakelaar kan voor een doorverbinding zorgen tussen 2 verschillende groepen.

Een aardschakelaar

Deze schakelaar vinden we vooral bij bv. werkplaatsen en dergelijke, in de ene stand staat de bovenleiding onderspanning en in de andere stand is de bovenleiding geaard.

De bediening van schakelaars kan op 2 manieren plaatsvinden:

Alleen ter plaatse, dan maken we gebruik van een zgn. handschakelaar.

Maar de meeste schakelaars kunnen tevens op afstand geschakeld worden, we maken dan gebruik van een motorkast.

De bediening op afstand gebeurt door het Schakel en Meld Centrum (SMC).

Elke schakelaar in Nederland heeft in combinatie met de lokatie een unieke naam.

Deze naam bestaat uit een of twee letters of een combinatie van een letter en een cijfer.

Voor de benaming van de schakelaars zijn afspraken gemaakt zodat we aan de naam kunnen zien waar we mee te maken hebben.

Bijvoorbeeld:

Een voedende schakelaar kan de volgende namen hebben  E - F - G - H -Y - Z - J - N en varianten hiervan zoals EE - FF  of  E1 -  E2 enz.

Koppel schakelaars bij open spaninrchtingen van onder of schakelstations  L - M - A - B en varianten LL - MM  of  L1 enz

Bij bruggen vinden we bijna altijd de volgende namen R - S - T - U en varianten RR - SS enz.

alle andere letters en combiantie van letters en cijfers vinden we bij koppelschakelaars waarbij het streven is om bij groepen met aan beide zijde een koppelschakelaar

deze corresponderende namen te  geven zoals bv. W en WW

 Tot slot nog twee foto's, een van een oude voedende schakelaar  en een van de nieuwe 25 kV schakelaar.

     

om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.