Flinke spoorschade Deurne

Deurne 24-4-2017:
Door de botsing bij Deurne tussen een goederentrein en een kraanwagen zijn masten van de bovenleiding, spoorstaven, dwarsliggers en spoorapparatuur flink beschadigd. Pas nadat de trein is weggesleept, kunnen we de schade definitief opnemen en bepalen wanneer de herstelwerkzaamheden starten en hoe lang deze duren.
 

Eerst trein wegslepen
Om de trein weg te slepen moet de beschadigde bovenleiding verwijderd worden. Hiervoor is speciale apparatuur nodig, zoals een montagewagen. Monteurs zijn nu met behulp van deze speciale apparatuur bezig om de bovenleiding weg te halen. Zodra deze is verwijderd, kan de trein worden weggesleept en de schade definitief worden opgemaakt.

Flinke spoorschade
Wel is al duidelijk dat er drie stalen bovenleidingsportalen (de palen waaraan de bovenleiding zit) compleet moeten worden vernieuwd. Ook is de bovenleiding over enkele honderden meters dubbelsporig zwaar beschadigd. Daarnaast zijn dwarsliggers geraakt en is apparatuur van de oveweginstallatie (AHOB) beschadigd. Ook is er sprake van grondvervuiling door een olie van de trein en diesel van de graafmachine. Pas nadat de trein is wegsleept, kunnen we de schade definitief opnemen en bepalen wanneer de herstelwerkzaamheden starten en hoe lang deze duren.

Met man en macht
Met man en macht wordt nu alles gedaan om de trein zo snel als mogelijk weg te slepen, daarna nemen we de schade definitief op en starten we samen met aannemer Asset Rail met de herstelwerkzaamheden. Nadat het werk aan het spoor en aan de bovenleiding gereed is: dus portalen weer staan en de bedrading opnieuw is getrokken, wordt alles uitgebreid getest. Pas als alles naar behoren functioneert kunnen treinen weer gaan rijden. We kunnen nu nog niet zeggen wanneer treinen weer bij Deurne gaan rijden.
 

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.

Om terug te keren naar overzicht storingen klik hier