Deze keer geen storing maar hoe een storing te voorkomen.

Voorschoten 6 juli:

De firma Rhevolec heeft 2 proeven gedaan om aanschouwelijk te maken dat schoonmaken van te klemmen leidingen zeer belangrijk is, en ook het vast zetten met het juiste moment.

Hier de proef met vervuilde kabels en niet het juiste moment.

 

En hier de proef met schoon gemaakte kabels en met het juiste moment vast gezeten klem.

We hebben het al eerder verteld met de stromen die we momenteel in bovenleiding hebben is schoonmaken geen luxe maar een verplichting !!!!!

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.

Om terug te keren naar overzicht storingen klik hier