Veiligheidsmaatregelen tbv het veiligstellen vd bovenleiding.

Voor we uberhaupt aan de bovenleiding kunnen werken, moet er vooraf nogal wat geregeld worden.

Afhankelijk van het baanvak, spoor of emplacement waar de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden moet men 13 tot 26 weken vooraf, een verzoek indienen bij Prorail voor een buitendienst en spanningsloosstelling.

Deze aanvraag gebeurt voor de spanningsloosstelling door de werkverantwoordelijke. En behelst dan de spanningsloos te stellen groepen.

Dit gebeurt aan de hand van het schema bovenleiding, aan de hand hiervan kan de werkverantwoordelijk vaststellen welke groepen er uitgeschakeld moeten worden

.

 

Als de goedkeuring van het planbureau van Prorail buinnen is kunnen de voorbereidingen voor de werkzaamheden plaats gaan vinden.

2 weken voor aanvang van de werkzaamheden gaat de werkverantwoordelijke de schakelopdracht opmaken, hierin worden de uit te schakelen schakelaars benoemd.

Als ook deze is goedgekeurd wordt het aardplan gemaakt en vind de instructie van de ploegleider die daadwerkelijk de veiligheidsmaatregelen gaat nemen, plaats.

De werkzaamheden van de ploegleider bestaan nadat het spoor is buitendienstgesteld uit de volgende zaken:

Kontakt opnemen met het Schakel en Meld Centrum om de schakelopdracht uit te laten voeren.

Het aansluiten van de tester en het controleren van de werking van het apparaat.

Na deze controle kan de spanningsloosheid van de bovenleiding worden vastgesteld.

 

 

Onder aan de tester vinden we 2 ledjes een rode en een groene en u snapt het al als de rode brandt staat

de bovenleiding nog onderspanning en als de groene brandt is de bovenleiding spanningsloos.

 

 

 

Na het opnieuw controleren of de tester nog functioneert, kan nu de verbinding tussen spoorstaaf (minus)

en bovenleiding worden aangebracht en dit noemen we dan het aarden van de bovenleiding.

Van deze aardes moeten we er minimaal 2 aanbrengen aan beide zijde van de werkplek en moeten zichtbaar zijn vanaf de werkplek.

Indien er van andere kanten (wissels ed.) ook nog spanning op de werkplek kan komen, moeten we ook daar nog extra aardes aanbrengen.

Ook moet de ploegleider ervoor zorgen dat de aangebrachte aardes niet geraakt kunnen worden door werktreinen ed.

Pas als alle aardes zijn aangebracht mogen de werkzaamheden aanvangen.

Om terug te keren naar veiligheidsmaatregelen klik hier

om terug te keren naar ons startmenu klik hier