Oud Onderstation                                                                                                                                                    Betrekkelijk nieuw Onderstation

Het veiligstellen van een tractie gelijkrichter

Ten behoeve van onderhoud of het oplossen van storing, moeten we de apparatuur in een onderstation spanningsloos schakelen.

Dit vrijschakelen gebeurd bij gepland werk altijd dmv. een schakelopdracht, hierin vinden de desbetreffende apparatuur ed. welke uitgeschakeld moet worden

We gaan hier de procedure beschrijven om een gelijkrichtergroep in een onderstation uit te schakelen en te aarden

  

Allereerst neemt de ploegleider/werkverantwoordelijke kontakt op met het schakel en       

meldcentrum om de gelijkrichter uit te laten schakelen. Ten behoeve van het vrijschakelen

krijgt hij verplicht assistentie van een tweede man met minimaal de functie vakbekwaam persoon.

Op de gelijkrichter wordt de stuurwerkschakelaar in de uitstand gezet (beveiligen tegen wederinschakelen)

 

In de EV kast worden de sturingen en meldingen weggenomen                                            Op de SVS (10 kV) wordt de selector in de juiste stand gezet

 

De scheider van de vermogen schakelaar wordt van de rail in de aardstand gezet (na het controleren van de ledjes)

  

Het plus mes wordt getrokken.

 

En ook het scheidingmes in de minus wordt getrokken.

 

Nu moet de spanningsloosheid aangetoond worden, vooraf en achteraf moet de spanningsaanwijzer worden gecontroleerd op juiste werking, tussen door stellen we de spanningsloosheid op de gelijkrichter aan.

 

Na een visuele controle van de aarde  kan de aarde worden aangebracht op de plus rail in de gelijkrichter.

 

De aangebrachte aarde verbinding in de gelijkrichter.                                                        Ook aan de 10 kV zijde van de tractie gelijkrichtergroep worden na het aantonen van de spanningsloosheid

                                                                                                                                        (tester voor en achteraf op goede werking controleren) de zichtbare aardingen aangebracht.

 

 

De installatie is nu veilig om aan te werken.

Om terug te keren naar veiligheidsmaatregelen klik hier

om terug te keren naar ons startmenu klik hier