Draagconstructies.

Als we in de RLN 00124 kijken vinden we de volgende omschrijving bij draagconstructies:

Het onderdeel van het bovenleidingsysteem, bevattende alle funderingen, constructies en bijbehorende componenten die bedoeld zijn om de bovenleiding te ondersteunen, op zijn plaats te houden, af te spannen of te
isoleren, exclusief de beweegbare arm. De draagconstructie bevat de volgende componenten:
- Funderingen
- masten, palen en portalen en vaste bovenleidingarmen
- spaninrichtingen
- bevestigingsijzerwerk
- beweegbare bovenleidingarmen voor zover deze normaal niet onder spanning staan.

Op deze pagina willen we u wat meer vertellen over de draagconstructies.

We maken een onderverdeling voor de volgende hoofdgroepen:

· Funderingen

· Palen

· Balken

· Hangsteunen

· Betonnen portalen

Om rechtstreeks naar uw favoriete onderwerp te gaan klik erop

Funderingen algemeen  

De standaard afstand van hart fundering tot hart spoor is 2,85 meter.

De montage hoogte is: bovenkant fundering = laagste been naastliggende spoor

De minimale gronddekking als de fundering belast wordt is 40 cm op de plaat en bij A2 en A6 funderingen 27 cm.

De tolerantie maten zijn:

·         montagehoogte: -0 mm / + 100 mm

·         t.o.v. hart spoor: -50 mm / +50 mm

·         in de lengterichting van het spoor -50 mm / +50 mm

·         verbindingslijn tussen bij elkaar horende funderingen haaks op het spoor: -2° / +2°

·         waterpasstand : de fundering mag nooit voorover richting spoor hellen -0° en achterover +1°

·         Waterpasstand in de lengterichting van het spoor: -2° / +2°

V2b (Vlinderblok)

 

V2b

Omtrek in meters

2,50x2,35

Hoogte in meters

1,1

Gewicht in ton

4,5

Ankers

M42

Steekmaat ankers

350x500

De V2b fundering wordt met de lange zijde naar het spoor gericht geplaatst.

Funderingen V1a, V1b, en V2a staan nog wel op diverse plaatsen, maar worden nieuw niet meer toegepast.

 

 

 

Om de fundering te plaatsen wordt gebruik gemaakt van een z.g.n.  blokkenschaar.

 

 

 

 

AN4 (Ankerblok)

 

Maten in meters

AN4

Lengte

2,00

Hoogte voorkant

1,30

Hoogte achterkant

0,85

Hoogte vleugels

0,75

Breedte vleugels

1,80

Breedte achterkant

0,96

Hoogte gat ankerplaat

1,16

Gewicht in ton

4,30

 

De bovenkant van de AN4 = de hoogte van de bijbehorende fundering.

Bij belasting moet het grondpakket voor de vleugels 3 meter zijn en een breedte hebben van 1,20 meter.

De hoogte van de gronddekking moet minimaal 75 cm en maximaal 95 cm hoog zijn.

Om het ankerblok te plaatsen wordt gebruik gemaakt van een hijsketting.

F6 - F7

 

Maten in meters

F6

Lengte

1,8 x2,75

Hoogte

1,08

Ankers M 42

Gewicht in ton

5

 

 

 

 

 

Deze funderingen zijn identiek met alleen verschil in de stand van de ankers. De ankers van een F7 zijn 90° gedraaid t.o.v. de ankers in een F6.

De F7 kan daardoor bij seinportalen toegepast worden.

 

F8

 

 

  Hoogte L x B Gewicht Ankers  

F8a

1,40

2,00x2,00

9,37

M42

 

F8b

1,40

2,00x2,25

10,14

M42

 

F8c

1,40

2,00x2,50

10,93

M42

 

F8d

1,40

2,00x2,75

11,70

M42

 

F8e

1,40

2,00x3,00

12,49

M42

 

 

 

 

Wanneer er een nog zwaarder blok nodig blijkt uit de berekeningen plaatsen we een F8

Er zijn verschillende types, Dit wordt aangegeven door een cijfer achter de typeaanduiding van de fundering.

 

Stapelfunderingen 

Een stapelfundering wordt in losse prefab elementen op de werkplek aangevoerd en in het funderingsgat samengesteld. Een stapelfundering bestaat uit een kop die op 1 of 2 onderplaten wordt bevestigd. De kop en de onderplaten worden met spanankers aan elkaar gekoppeld.

Er worden 3 soorten stapelfunderingen toegepast. Iedere soort kent weer een aantal variaties:

·         F5 kent 4 soorten

·         F15 kent 2 soorten

·         F16 kent 3 soorten

Er kan in ieder soort 4 types ankerpatronen toegepast worden voor de verschillende soorten palen.

 

De kop van de fundering is voor alle soorten hetzelfde.

 

Kop

Omtrek in meter

2,40x2,00

Hoogte in meter

1,10

Gewicht in ton

9,9

 

F5

De kop staat in het midden van één onderplaat.

 

 

Afmetingen onderplaat:

 

F5a

F5b

F5c

F5d

Omtrek in meter

2,40x3,00

2,40x3,50

2,40x4,00

2,40x4,50

Dikte

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

Gewicht in ton

6,9

8,1

9,2

10,4

F15

De kop staat aan het uiteinde van één onderplaat.

Afmetingen onderplaat:

 

F15a

F15b

Omtrek in meter

2,40x3,50

2,40x4,00

Dikte

40 cm

40 cm

Gewicht in ton

8,1

8,1

 

F16

De kop staat aan het uiteinde van twee naast elkaar liggende onderplaten.

Afmetingen van één onderplaat:

 

F16a

F16b

F16c

Omtrek in meter

1,20x4,00

1,20x4,50

1,20x5,00

Dikte

70 cm

70 cm

70 cm

Gewicht in ton

8

9,1

10,1

 

Onder het uiteinde van de 2 onderplaten (onder de teen) wordt een voetplaat gelegd.

Afmetingen van de voetplaat:

 

Voetplaat

Omtrek in meter

2,40x1,50

Dikte

25 cm

Gewicht in ton

2,2

 

 

 terug naar boven

 

Palen

De meest toegepaste soorten palen zijn aangeduid als HE paal, SLO paal en DLO paal. Bij alle palen is aan de onderkant een voetplaat gelast.

In de voetplaat zijn gaten aangebracht waarmee de paal op de ankers van de fundering wordt bevestigd. In ieder paal zijn standaard gaten aangebracht voor het bevestigen van de nummerbordjes en de paal spoorstaaf verbinding.     De palen moeten bij oplevering loodrecht staan.

Voetplaat HE paal                            SLO paal                                        Voetplaat SLO paal

Er zijn diverse soorten HE palen. De verschillen in uitvoering zijn:

   HE profiel HE220A, HE240A, HE240B of HE300B

   De lengte van de paal kan variëren van 6,20 tot 10,20 meter

SLO palen

SLO palen zijn bestemd om draden aan af te spannen zonder dat een trekschoor toegepast wordt.

Dat is op plaatsen waar geen trekschoor of drukschoor toegepast kan of mag worden. Er worden 4 soorten SLO palen toegepast. SLO1, SLO2, SLO3 en SLO4. Een SLO paal is samengesteld uit 2 stuks UNP 300 profielen, die met koppelplaten aan elkaar zijn gelast. De buitenmaat van een SLO paal is 300x580 mm.

In de SLO 2 en SLO4 zijn extra versterkingsstrippen gelast. Hierdoor kunnen deze palen zwaarder worden belast dan de SLO1 en SLO3. In de paal zijn gaten geboord voor het bevestigen van een beugelbout, waar een draagkabel of versterkingsleiding aan afgespannen kan worden.

SLO 1                                                            SLO 4

 

DLO paal

DLO palen worden toegepast in spaninrichtingen en wissels in het beweegbare systeem voor het bevestigen van 2 stuks draaiarmen.

De torsie die ontstaat, omdat er 2 armen van verschillende netten op aangesloten zijn, kan door een DLO paal worden opgevangen

 

 terug naar boven

Balken

HE 160 balken

 

·         Profiel HE160B

·         In het verleden is ook profiel HE160A toegepast

·         Lengte voor paalafstanden van 7,99 tot 10,27 meter

 

 

 

 

 

BK balken

·         Profiel bovenligger UNP140

·         Constructiebreedte 320 mm

·         Lengte voor paalafstanden van 8,26 tot 24,00 meter

·         Hoogte 1,10 meter

·         In het verleden zijn diverse andere soorten BK balken toegepast

 

 

 

 

KB balken

·         Profiel bovenligger UNP80, 100, 120 of 140

·         Constructiebreedte 320 of 660 mm

·         Lengte voor paalafstanden van 9,65 tot 45,65 meter

·         Hoogte 1,28, 1,30,1,32, of 1,34 meter

·         In de balken is een zeeg aangebracht

·         In het verleden zijn ook andere soorten kokerbalken toegepast type VR (De Vries en Robé)

 

 

 

RHS balken

·         Buisprofiel 250x250, 300x300 of 300x400

·         Lengte voor paalafstanden tot 25 meter

·         In de balken langer dan 12 meter is een zeeg aangebracht

 

 

 

 

 

 

AEL armen

·         Profiel bovenligger UNP80

·         Constructiebreedte 320 mm

·         Lengte arm vanaf hart paal van 3,20 tot 4,40 meter

·         In het verleden zijn ook armen met constructiebreedte 240 mm toegepast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADL armen

·         Profiel bovenligger UNP80

·         Constructiebreedte 320 mm

·         Lengte arm naar beide kanten vanaf hart paal van 3,20 tot 4,40 meter

·         In het verleden zijn ook armen met constructiebreedte 240 mm toegepast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSL balk

           Profiel 2xHE160B

     Functie afspanbalk

 

·        

 

 

 

 

 terug naar boven

 

Hangsteunen

Hangsteunen kunnen we toepassen aan HE balken, BK balken, en KB balken en an RHS balken noemen we ze kolommen.

Ze hebben allemaal hetzelfde doel, mogelijkheden voor bevestiging van een zijwaartse bevestiging.

 

 terug naar boven

Betonnen portalen

Na de oorlog bij de opbouw van de verwoeste bovenleidingconstructies is er gebruik gemaakt van betonnen draagconstructies omdat ijzer nauwelijks voorhanden was.

We volstaan met enige foto's van constructies welke we nog steeds in Nederland vinden.

 terug naar boven

 

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.