Bovenleiding en onweer.

                                        Elders op onze site hebben we al beschreven hoe de bovenleiding is beveiligd tegen onweer.

                                                                                                                        Wat we hier uit de doeken willen doen  mogen we wel of niet aan de bovenleiding installatie werken indien er onweer is

                                                                                                                         En wat is er nu waar van de 10 seconden regel, of als het alleen maar licht en niet dondert is het ook niet gevaarlijk.

                                                                                                                         Nu we hebben nieuws voor u bovenstaande is onzin, in de NEN normen staat beschreven dat als een

                                                                                                                         van de werknemers de onweer ziet of hoort het werk gestaakt moet worden.

                                                                                                                         Hieronder volgt letterlijk de tekst die in de Normen staat                                                                                                                        

      

                                                                                                                 

Tekst uit de SPE 3840 (Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Hoogspanning)

6.1.2

EN Weersomstandigheden
Bij ongunstige omgevingsinvloeden moeten beperkingen worden opgelegd. Indien dit noodzakelijk is om gevaar te voorkomen, moeten werkzaamheden aan installaties in de
open lucht of aan een toestel dat direct is verbonden met een dergelijke installatie, bij het zien van bliksem of het horen van donder of wanneer er een onweersbui nadert, onmiddellijk worden gestaakt; dit moet aan de installatieverantwoordelijke worden meegedeeld.
Wanneer het zicht op de werkplek slecht is, mogen er geen werkzaamheden worden begonnen of voortgezet.

 

B. 1.2.3 EN

Onweer
Bij onweer treden bliksem en donder op.
Wanneer er een van de leden van het personeel bliksem ziet en donder hoort terwijl er wordt
gewerkt aan ongeisoleerde geleiders, bovengrondse leidingen en onderstations die met deze
leidingen zijn verbonden, zouden de werkzaamheden moeten worden stopgezet.
            

Tekst uit de NPR-CLC tr 50488 (Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Veiligheidsmaatregelen voor het personeel werkend aan of nabij bovenleidingen)

6.1.2 Weather conditions
Restrictions on starting and/or continuing work shall be applied in the event of adverse environmental conditions e.g. lightning, heavy rain, fog, high winds etc.
When lightning is seen or thunder is heard or in the event of a near approach of a lightning storm, work on exposed conductors of electrical installations, or an apparatus directly connected to exposed conductors, shall cease immediately where necessary to prevent danger and the nominated person in control of the electrical installation shall be notified.
During the lightning storms, in case of accidents with possible serious consequences to the people involved, the installation of short circuiting and/or earthing devices of the overhead contact line is always allowed to permit rescue operations.
When there is bad visibility at the work location, no work activity shall start or continue.
NOTE In order to allow the working activity special means have to be applied in a way as to guarantee the same safety level for the workers as in normal visibility conditions.

Dus collega's niet werken en ook niet nog even snel de aardes verwijderen bij onweer. Dit is helaas gewoon overmacht.

Om terug te keren naar ons startmenu klik hier